Bok om förändringsarbete

Ett sunt ledarskap behövs inom alla branscher och föreningar. En ombildning på en arbetsplats eller inom en verksamhet sätter samarbetet på prov. Det kan vara utmanande med förändring och vi rekommenderar ”Förändringshandboken : för ledare och medarbetare” som belyser just detta ämne. Boken beskriver hur man gör ”det nya” till ”det normala” och får människor att ändra sitt beteende för att förverkliga en vision. Genom en modell delas förändringsprocessen upp i fyra faser – insikt, analys, planering och implementering. Denna modell kan med fördel användas under förändringar i verksamheter, exempelvis då en fastighet ombildas till en bostadsrättsförening. Det kan behövas profesionell hjälp med medling, hos Restate får de inblandade parterna rådgivning.

Fyra människor med händerna sammanknutna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.