Ändrade Mediegrundlagar (del 1 Och Del 2). Sou 2016-58. – Betänkande Från Mediegrundlagskommittén

kr489.00

Köp nu!

Artikelnr: 1061600201871998 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Kommittén föreslår omfattande förändringar av språket och strukturen i TF (Tryckfrihetsförordningen) och YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) för att grundlagarna ska bli så lätta att förstå och tillämpa som möjligt.
Grundlagsskyddet för publiceringar på internet ses över. Bland annat föreslår kommittén att reglerna om utgivarens ansvar ändras så att huvudregeln blir att utgivaren inte ansvarar för material som har funnits på till exempel en dagstidnings webbplats mer än ett år. Ett annat förslag innebär att grundlagsskyddet enligt YGL kan bestå även om den som driver en webbplats inte har skiljt redaktionellt material från externt material (användarkommentarer, länkar). Man föreslår även att reglerna för e-böcker och ljudböcker ändras så att författaren för den tryckta boken under vissa förutsättningar även ansvarar för den digitala versionen.
Vissa söktjänster på nätet, som avser känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser, ska enligt förslaget inte omfattas av YGL om uppgifterna är tillgängliga på ett sätt som innebär särskilda risker för intrång i de registrerades personliga integritet.
Kommittén föreslår vidare en ny reglering av krav på varningstexter och annan produktinformation på exempelvis förpackningar som omfattas av TF. Förslaget innehåller även vissa uttalanden om så kallade neutrala tobaksförpackningar. På TV-området föreslås det bli möjligt att för så kallad beställ-TV ställa krav på att europeiska produktioner ska främjas samt krav på tillgänglighet (textning, tolkning, med mera).

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Ändrade Mediegrundlagar (del 1 Och Del 2). Sou 2016-58. – Betänkande Från Mediegrundlagskommittén”

Din e-postadress kommer inte publiceras.