Anpassning Av Lagen Om Passagerarregister Till Eu-s Dataskyddsreform. Ds 2018-12

kr149.00

Köp nu!

Artikelnr: 1061600201875200 Kategorier: ,

Beskrivning

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018.
Samtidigt med dataskyddsförordningen antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Anpassning Av Lagen Om Passagerarregister Till Eu-s Dataskyddsreform. Ds 2018-12”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *