Hallenberg Mats;Man Ur Huse – Hur Krig, Upplopp Och Förhandlingar Påverkade Svensk Statsbildning I Tidigmodern Tid

kr218.00

Köp nu!

Artikelnr: 1061602000850303

Beskrivning

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar. Genom mer eller min­dre våldsamma protester lyckades bönderna tvinga de styrande att förhandla om den förda politiken.
Historikerna Mats Hallenberg och Johan Holm studerar de konflikter som skattekraven och rekryteringen av bondesol­dater gav upphov till. Myterier, upplopp och förhandlingar skärskådas – vilka grupper stod bakom motståndet, varför protesterade de och vilket infly­tande fick deras handlande på centralmaktens utveckling?
Författarna visar på sambandet mellan militarisering och bondeinflytande och problematiserar förhållandet mellan de besuttna skattebönderna och lokalsamhällets fattiga. Böndernas politiska agerande och de kompromisser som följde på förhandlingarna kom att få avgörande betydelse för den moderna statens utformning. Effekterna av dem ser vi än idag.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Hallenberg Mats;Man Ur Huse – Hur Krig, Upplopp Och Förhandlingar Påverkade Svensk Statsbildning I Tidigmodern Tid”

Din e-postadress kommer inte publiceras.