Jo-ämbetet I Sverige

kr124.00

Köp nu!

Artikelnr: 1061600159246525 Kategorier: ,

Beskrivning

Justitieombudsmannen (JO) är en person som Riksdagen valt och som har till uppgift att på Riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de där anställda befattningshavarna. Om JO vid sin tillsyn finner att fel eller försummelser förekommit, äger han föra talan eller vidtaga andra åtgärder mot de försumliga. JO-ämbetet har funnits i Sverige i snart 200 år. Sverige var länge ensamt om att ha ett sådant ämbete. Under de senaste decennierna har emellertid idén med ett ombudsmannasystem av svensk modell spritt sig och förekommer nu i många länder runtom i världen. Syftet med denna bok är att öka vår kunskap om JO-ämbetets roll och funktion i det nutida samhället. Det finns nämligen för närvarande inte någon annan på svenska fullt modern redogörelse för JO-ämbetet och dess funktion.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Jo-ämbetet I Sverige”

Din e-postadress kommer inte publiceras.