Kaldor Mary;Globala Säkerhetskulturer

kr198.00

Köp nu!

Artikelnr: 1061602112883937

Beskrivning

Miljoner människor lever under osäkra förhållanden i länder som Syrien och Irak och i stora delar av Afrika. Men de internationella insatserna i områdena ifråga är som regel otillräckliga och resulterar ofta i minskad – inte ökad – säkerhet. Flyganfall och drönarattacker har heller inte löst problemet med terrorismen eller minskat terrorismens attraktionskraft. Trots detta fortsätter den förda politiken. Varför lär vi inte av erfarenheten?
Mary Kaldor belyser denna globala säkerhetsproblematik med hjälp av begreppet ”säkerhetskultur”. En sådan kultur har både materiella och immateriella komponenter och är knuten till någon form av politisk auktoritet. Säkerhetskulturen strukturerar inte bara människors föreställningar om vad som är möjligt och rimligt, utan också karriärvägar och incitament – och kan därigenom bidra till att normalisera och vidmakthålla tankemönster och strategier som kan vis sig vara allt annat än ändamålsenliga på sikt.
Vi lever enligt Kaldor i en värld där olika säkerhetskulturer konkurrerar om utrymmet – under det kalla kriget fanns det i princip bara en enda och på nationalstaten baserad säkerhetskultur. Krig förs idag på delvis nya grundvalar, identitet kan till exempel vara lika viktigt som territorium. Men vill vi kunna förändra dessa destruktiva säkerhetskulturer måste vi till att börja med förstå oss på dem. Den här boken syftar till en sådan förståelse.
Mary Kaldor är professor vid London School of Economics och författare till en rad uppmärksammade böcker om internationell politik. Bokförlaget Daidalos har tidigare utgivit hennes ”Nya och gamla krig” (2000) och ”Det globala civilsamhället” (2004).

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kaldor Mary;Globala Säkerhetskulturer”

Din e-postadress kommer inte publiceras.