Män Och Jämställdhet – Betänkande Från Utredningen Om Män Och Jämställdhet. Sou 2014-6

kr396.00

Köp nu!

Artikelnr: 1061600201870885 Kategorier: ,

Beskrivning

Debatten om män och kvinnor är alltför ofta för förenklad. Män ställs mot kvinnor som om alla män vore en gemensam grupp med samma förutsättningar och viljor och som om kvinnor vore en gemensam grupp med samma förutsättningar och viljor. Det finns definitivt strukturer i samhället som generellt gör kvinnor underordnade män, men att alltför ensidigt bara se till det förhållandet gör att debatten blir ointressant för många och skymmer den komplexa verkligheten.
Män är överrepresenterade i samhällets topp, se t.ex. i börsbolagen, men även vad gäller brottslighet, missbruk, alkoholrelaterade sjukdomar, akut hemlöshet, självmord, tidig död, etc. Närmare 95 procent av alla i fängelser är män.Idéer om manlighet leder till en ovilja bland vissa män att söka vård i tid, vilket ger såväl ökade samhällsekonomiska kostnader som högre dödlighet. Utredningen pekar också på hur normer om hur pojkar ska bete sig i skolan ibland leder till en anti-pluggkultur som påverkar pojkars resultat negativt.
Föräldraförsäkringen behöver individualiseras om jämställdhet ska uppnås. En minoritet, ca 12 procent av föräldrarna, tar ut en jämställd andel av föräldrapenningdagarna. Jämställdhetsfrågor måste också kopplas till jämlikhetsfrågor, menar utredaren. Sverige har förvisso, inte minst vid internationell jämförelse, gjort stora framsteg när det gäller jämställdhet. Men, det finns en risk att Sverige står inför en växande jämställdhetsklyfta där möjligheterna till jämställdhet finns i en medelklass med goda inkomster och starka positioner i arbetslivet, men att möjligheterna rent av blir sämre för grupper med svag eller osäker position i arbetslivet.
En av slutsatserna är: män behöver ta ett större ansvar för ett jämställt samhälle.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Män Och Jämställdhet – Betänkande Från Utredningen Om Män Och Jämställdhet. Sou 2014-6”

Din e-postadress kommer inte publiceras.