Pappe Ilan;Den Etniska Rensningen Av Palestina

kr204.00

Köp nu!

Artikelnr: 1061600741367549

Beskrivning

För judarna i Palestina var 1948 året då de vann sin frihet och självständighet. För palestinierna innebar händelserna 1948 att de förlorade sin frihet och stora delar av sitt land. Alltsedan 1948 har historiker tvistat om vad som egentligen hände detta avgörande år. Enligt en länge dominerande israelisk historieskrivning, som också haft stort genomslag i Västvärlden, så flydde pale­stinierna frivilligt eller på order av de invaderande arabiska arméerna. Denna uppfattning kom senare att ifråga­sättas, inte bara av palestinska akademiker, utan även av ­israeliska så kallade ”nya historiker”, bland andra Ilan Pappe. I sitt internationella standardverk, Den etniska rensningen av Palestina, som nu utges på nytt i Sverige, hävdar författaren att händelserna 1948 bäst kan beskrivas som en regelrätt etnisk rensning. Palestiniernas väpnade styrkor ska utplånas och den palestins­ka be­folkningen ska fördrivas till utanför statens gränser. Så var det centrala budskapet i Plan Dalet, som utarbeta­des av det judiska ledarskapet i Palestina i mars 1948. Planen­ förverkligades och resulterade i att omkring en ­miljon ­palestinier­ tvingades fly sina hem, att tusentals civila ­mas­sa­­krerades, att hundratals byar, stadsdelar och hela städer förstördes eller tömdes på sin arabiska befolkning. Att beskriva och erkänna detta ”brott mot mänsklighe­ten”, menar Ilan Pappe, är ett nödvändigt första steg mot fred och försoning i de båda sönd­rade länderna. OM FÖRFATTAREN Ilan Pappe, född i Haifa 1954, är professor i historia och föreståndare för European Centre for Palestine Studies vid University of Exeter, England. Han har tidigare varit verksam vid bland annat Hebrew University, Jerusalem, University of Oxford och Haifa University. Ilan Pappe har skrivit en rad böcker om Israel, Palestina och Mellanöstern. Senast Ten Myths About Israel (2017), The Rise and Fall of A Palestinian Dynasty: The Husaynis 1700-1948 (2017), The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation of Palestine (2015), The Making ­of the Arab-Israeli Conflict, 19471951 (2015, reviderad utgåva) och The Idea of Israel (2014). UR FÖRORDET Det är en stor glädje för mig att för svenska läsare få presentera denna nya upplaga av Den etniska rensningen av Palestina. Sedan boken kom ut 2006 har jag brevväxlat med otaliga läsare som klargjort hur boken fortsätter att upplevas som relevant. Bo­kens relevans visar sig på två sätt. För det första genom den utbredda accep­tansen av begreppet etnisk rensning för att beskriva händelserna 1948. Det verkar som om en hel rad forskare i början tyckte att benämningen var alltför hård och överdriven. Efter att boken utkommit verkar emellertid detta ha blivit den van­ligaste benämningen på händelserna 1948. Det innebär att detta är en berättelse om ett brott, att vi vet vem som begick det och att vi tillsammans kan tänka över hur man bäst kan åtgärda det. För det andra verkar det som om begreppet etnisk rensning passar väl som benämning, inte bara på den israeliska politiken 1948, utan också på den israeliska strategin ända sedan det året. Vi befinner oss på många sätt fortfarande i samma historiska ögonblick. OM BOKEN ”Även om boken inte är det sista ordet, är den ett betydande bidrag till en debatt som kommer att fortsätta och som måste fortsätta. Så länge spökena från 1948 fortfarande vandrar omkring finns inget hopp för varaktig fred i Mellan­östern.” Stephen Howe i Independent ”Pappe går i polemik mot sin historikerkollega Benny Morris, pionjären för den ’nya’ historien som har trängt undan den rosenskimrande versionen av Israels födelse, i vilken oförsonliga araber i huvudsak bara hade sig själva att skylla sin olycka på. Om Morris underminerade de gamla myternas grundvalar och slog sönder stora delar av väggarna, är Pappe den som får taket att rasa in.” Ian Black i Guardian ”Pappe baserar sin argumentation på väletab­lerade internationella definitioner av etnisk rensning, bland annat från FN. Han granskar på ett plågsamt detalj

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Pappe Ilan;Den Etniska Rensningen Av Palestina”

Din e-postadress kommer inte publiceras.